De spuisluis

                                                                                                                            

Terug naar stekken langstraat

 

 χ  Geschikt voor beginners.
 χ  Makkelijk om te water te gaan.
   Ruime parkeergelegenheid.

 

De zandput in Waspik is een mooie maar kleine zandafgraving waar het zicht nogal kan wisselen van zeer goed tot slecht. De maximale diepte is 18 meter maar vlak bij de oevers is het meeste leven te vinden. Vooral tussen de takken van de bomen die half in het water hangen is meestal veel te ontdekken. Hier zijn soms grote scholen kleine visjes (meestal baarsjes of vetjes) te zien, maar ook grote baars, snoek, karper, zeelt, voorn en paling verbergen zich soms tussen de takken en vallen dan bijna niet meer op. Verder is de afgraving redelijk begroeid met waterpest en kranswieren waartussen natuurlijk ook weer het nodige leven te vinden is. Tijdens de nachtduiken kun je de kleine modderkruiper rustend op de bodem aantreffen, waarbij het vinden van dit visje het meest aan de westzijde van de afgraving wordt gewaarborgd. Ook een autowrak is aan de westzijde te vinden maar dit wrak wordt nog wel eens verlegt zodat er geen vaste plaats te geven is. In de noordwestelijke hoek zijn tijdens de paartijd vele padden te vinden die een partner zoeken of die al met de daad bezig zijn. Hoewel het water dan nog koud is is dit een uitstekende gelegenheid om deze dieren te observeren en/of te fotograferen. De gevorderde duiker kan gemakkelijk in een duik de gehele zandafgraving rond zwemmen en alle interessante bezienswaardigheden bezoeken. Maar ook voor de beginnende duiker is deze duikstek ideaal omdat er doormiddel van een trapje gemakkelijk in en uit het water kan worden gegaan, en geheel rond gaan hoeft natuurlijk niet.

In de zomermaanden wordt vooral aan de noord en oostzijde door de plaatselijke bevolking gerecreŽerd. En deze afgraving moet het gehele jaar gedeeld worden met vissers, dus altijd oppassen voor vislijnen.

Vanaf de A59 vanuit de richting R,donksveer neem je de afslag ... Waspik en gaat aan het einde van de afslag linksaf richting industrieterrein Scharloo. Vanaf de A59 vanuit de richting Waalwijk neem je de afslag ... Waspik en gaat aan het einde van de afslag rechtsaf richting industrieterrein Scharloo.

 

Terug naar stekken langstraat